SATELLINK
®
Tuotteet
www.satel.com
SATEL-radiomodeemien avulla pai-
kallisen tiedonsiirtoverkon rakenta-
minen on nopeaa ja kustannuste-
hokasta. Langaton verkkosi on
riippumaton ja operaattorivapaa.
Verkon käyttö on joko ilmaista tai
sillä on kiinteä hinta, riippuen käyte-
tystä taajuudesta. SATELLINE-radio-
modeemit ovat tyyppihyväksyttyjä yli
50 maassa.
Lisätiedot www.satel.com.
SATELLINK-tuoteperhe laajentaa
merkittävästi SATEL Oy:n palveluja
langattoman tiedonsiirron alueella
järjestelmäratkaisujen suuntaan.
SATELLINK I/O-muuntimien avulla
voidaan SATELLINE-radiomodeemia
käyttäen siirtää kytkin- tai pulssitie-
toa tai mittarinlukemia analo-
gisessa tai digitaalimuodossa – tark-
kailukohteesta valvontapaikkaan tai
päinvastoin.
SATELLINE-radiomodeemiverkot
ovat joustavia, helppoja laajentaa ja
ne soveltuvat moniin erilaisiin käyt-
tötarkoituksiin yksinkertaisista point-
to-point yhteyksistä suuriin sadoista
modeemeista koostuviin verkkoihin.
Laajojenkin verkkojen kohdalla tarvi-
taan vain yksi toimintataajuus.
SATELilla on yli 20 vuoden koke-
mus alalta ja olemme yksi maailman
johtavia radiomodeemivalmista-
jia. Pitkäjänteisen ja innovatiivisen
työmme seurauksena, sekä tuote-
suunnittelussa että kansainvälisessä
markkinoinnissa, voimme tarjota
kattavan radiomodeemivalikoiman
ja toimimme laajan sekä osaavan
maahantuojaverkoston puitteissa
kaikkialla maailmassa.
SATEL
®
i-LINK
Pulssilaskuri ja I/O-konvertteri
Wireless World – Local Solution
SATEL i-LINK on pieni ja kustannustehokas SATELLINK-tuoteperheen jäsen.
Yhdessä SATELLINE-1870, -1870E tai -1915 radiomodeemin kanssa ne
tarjoavat kätevän langattoman ratkaisun pulssitietojen ja digitaali I/O-tie-
tojen siirtoon erilaisissa valvonta- ja ohjaussovelluksissa.
i-LINK on varustettu pulssilaskuritulolla ja kahdella digitaalisella tulolla ja
lähdöllä. i-LINK kytketään suoraan SATELLINE-1870, -1870E tai 1915 ra-
diomodeemiin RS-232 sarjaväylän kautta. i-LINK on suunniteltu helppoon
ja kustannustehokkaaseen tiedonsiirtoon monissa eri sovelluskohteissa. Lu-
kuisiin sovelluskohteisiin kuuluvat teollisuustuotanto, julkiset palvelut (vesi- ja
energiahuollon eri kohteet) sekä kotitalouden kohteet (esim. turvallisuus-
sovellukset).
Myös Modbus yhteensopiva versio saatavilla; enemmän joustavuutta ja va-
linnanvaraa järjestelmiin.