KÄYTOHJE
SATEL i-LINK
I/O–konvertteri
Versio 1.6
SATEL i-LINK
Käyttöohje, V1.6
2
SISÄLLYS
SISÄLLYS ...................................................................................................................................................... 2
TÄRKEÄ HUOMAUTUS ................................................................................................................................ 3
VALMISTAJAN VAKUUTUS.......................................................................................................................... 4
TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET ........................................................................................................... 5
1 YLEISTÄ ................................................................................................................................................ 6
1.1 SATEL I-LINK PULSSILASKURI JA I/O -KONVERTTERI ......................................................................... 6
2 TEKNISET TIEDOT .............................................................................................................................. 7
3 TOIMINNOT ......................................................................................................................................... 8
3.1 RUUVILIITTIMET .............................................................................................................................. 8
3.2 KÄYTTÖJÄNNITE, 9 30 VDC ........................................................................................................... 8
3.3 VIKATILAN LÄHTÖ, AL OUT .............................................................................................................. 8
3.4 + OUT ........................................................................................................................................... 8
3.5 DIGITAALITULOT, I1, I2, JA -HDÖT O1, O2 ..................................................................................... 8
3.6 PULSSITULOT ................................................................................................................................. 8
3.7 INDIKAATTORIT ............................................................................................................................... 8
3.8 DIP-KYTKIMET ................................................................................................................................ 9
3.8.1 DIP-kytkimet, 8 kpl ................................................................................................................ 9
3.8.2 Osoitteiden valintataulukko ................................................................................................ 9
3.8.3 Kanavien valintataulukko..................................................................................................... 9
4 KÄYTTÖ .............................................................................................................................................. 11
4.1 POINT- TO-POINT ......................................................................................................................... 11
4.1.1 Tilatiedon päivitykset ......................................................................................................... 11
4.1.2 Alkutoiminnot ...................................................................................................................... 11
4.2 POINT-TO-MULTIPOINT ................................................................................................................. 11
4.2.1 Point-to-Multipointin käytönotto .................................................................................. 11
5 TEHDASASETUKSET ......................................................................................................................... 13
6 KYTKENTÄESIMERKKEJÄ ................................................................................................................. 14
7 LISÄLAITTEET.................................................................................................................................... 15
SATEL i-LINK
Käyttöohje, V1.6
3
TÄRKHUOMAUTUS
Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL Oy (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan
myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. män julkaisun jäljentäminen ilman
tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämäl tai muulla
tavoin tai sen kääntäminen kokonaan tai osittain millekään kielelle mukaan lukien
ohjelmointikielet käyttäen mi tahansa sähköistä, mekaanista, magneettista, optista,
manuaalista tai muuta menetelä tai tallennustapaa on kielletty.
SATEL pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä tietoja tai toimintoja tai lopettaa
minkä tahansa tuotteen valmistuksen tai tuen ilman erillistä ilmoitusta ja kehottaa asiakkaitaan
varmistamaan, että käytös olevat tiedot ovat voimassa.
SATEL -ohjelmistot toimitetaan sellaisenaan. Valmistaja ei myönnä minkäänlaista takuuta
mukaan lukien soveltuvuus tai sopivuus tiettyyn sovellukseen. Missään tapauksessa valmistaja tai
ohjelmiston kehittäjä ei ole vastuussa ohjelmiston ytöstä mahdollisesti syntyvistä vahingoista.
Ohjelmistojen nimet sekä itse ohjelmat se niihin kuuluvat tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan
SATEL Oy:lle. Ohjelmiston siirto, lisensointi eteenpäin, vuokraus, kuljettaminen, kopiointi,
muuttaminen, käänminen, muuntaminen johonkin toiseen ohjelmointikieleen tai purkaminen
mitään tarkoitusta varten on kielletty ilman SATEL:in kirjallista suostumusta.
SATEL OY:N TUOTTEITA EI OLE SUUNNITELTU, TARKOITETTU EIKÄ TARKASTETTU
KÄYTETTÄVÄKSI ELINTOIMINTOJEN YLLÄPITÄMISEEN TARKOITETTUJEN LAITTEIDEN TAI
JÄRJESTELMIEN TAI MUIDEN KRIITTISTEN JÄRJESTELMIEN OSANA, EIKÄ NIILLE ANNETA MITÄÄN
TOIMINTATAKUUTA, MIKÄLI NIITÄ SELLAISISSA SOVELLUKSISSA KÄYTETÄÄN.
Salo, Suomi 2018
SATEL i-LINK
Käyttöohje, V1.6
4
VALMISTAJAN VAKUUTUS
SATEL i-LINK
SATEL Oy vakuuttaa, että SATEL i-LINK I/O konvertterityttät niitä koskevat, direktiivin
89/336/EEC oleelliset vaatimukset ja muut ehdot. Siksi laite on merkitty seuraavalla CE -merkil.
0523
SATEL i-LINK
Käyttöohje, V1.6
5
TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET
Lukekaa nämä turvallisuusohjeet tarkasti ennen tuotteen käyttöönottoa.
o Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tässä
käyttöoppaassa annettujen ohjeiden kanssa tai mikäli radiomodeemin kotelo on avattu.
o Radiomodeemia tulee käyttää vain paikallisten viranomaisten määräämillä taajuuksilla
ylitmät annettuja lähtötehon maksimiarvoja. SATEL tai sen jälleenmyyjät eivät ole
vastuussa, mikäli sen valmistamia radiolaitteita käytetään laittomalla tavalla.
o Tässä käyttöoppaassa kuvattuja laitteita tulee käyttää vain annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla. Laitteiden virheen ja turvallinen toiminta voidaan taata vain mikäli
laitteiden kuljetus, säilytys ja toiminta tapahtuu asianmukaisesti. Tämä koskee myös
laitteiden huoltoa.
Vaurioiden välttämiseksi sekä radiomodeemi että päätelaite tulee kytkeä aina pois päältä ennen
liitäntäkaapelien kytkentää. Varmistakaa, että eri laitteiden signaalimaat ovat samassa
potentiaalissa. Käytettävän teholähteen lähtöjännite on syytä tarkistaa ennen kytkentää
radiomodeemiin.
SATEL i-LINK
Käyttöohje, V1.6
6
1 YLEISTÄ
1.1 SATEL i-LINK pulssilaskuri ja I/O -konvertteri
SATEL i-LINK toimii ”läpinäkyvästi” joko kahden laitteen välisel Point-to-Point -yhteydellä tai
Multipoint -yhteydellä yhden ja useamman laitteen välil. Tuote toimii yhdessä SATELLINE-
1870E radiomodeemien kanssa. Tällä tuotteella voidaan siirtää digitaalinen (kytkintieto) suoraan
radiomodeemien läpi sellaisenaan toisen i-LINK:n hdöiksi. Multipoint yhteydellä voidaan lisäksi
lukea tietoa pulssianturilta. Useampaa kohdetta voidaan myös ohjelmallisesti ohjata ja saada
tietoja radiomodeemien ja ohjelmiston avulla.
Ruuviliittimet vasemmalta oikealle
1 = miinus Käyttömaa
2 = miinus Käyttömaa oheislaitteille
3 = 9-30 VDC / - + Käyttöjännite
4 = + OUT + -lähtö oheislaitteille
5 = AL OUT Hälytyslähtö. + aktiivi
6, 7 = I1, I2 Digitaalitulot
8 = 10 kHz Pulssitulo
9 -12 = O1, O2 Digitaalilähdöt. Relelähtö
Indikaattorit
ON Virta ON/OFF
ALARM Vikatila
I1, I2 Digitaalitulot
O1, O2 Digitaalilähdöt
P1 Pulssitulo
DIP -kytkimet, 8 kpl
1 PRTCL (protokolla) 0=P-to-P, 1=Point-to-Multipoint
2, 3, 4, 5 / P-to-P ADDRESS (osoite). Max. 15
2, 3, 4, 5 / P-to-MP CHANNEL (kanava). 10
kanavaa.
6 Toimintastandardin valinta
0= 1 lähetys /sekunti (Euroopan standardi)
1= 3 lähetystä/sekunti
7 DE Hälytysviive. 1= päällä. 0=pois
8 SM Turvatila. 1= päällä. 0=pois
SATEL i-LINK
Käyttöohje, V1.6
7
2 TEKNISET TIEDOT
OMINAISUUS min-max tyypillinen huom!
Käyttöjännite +9…30 Vdc Radiomodeemi reguloi
käyttöjännitteen
i-LINK:lle (5.3 Vdc)
Virrankulutus 0.03...0.1 VA 40 mA @ 12Vdc
Sarjaliityntä RS-232 ± 15 Vdc ± 6 Vdc active RS232
Vastenopeus < 250 ms < 300 ms @ 9600 bps
Toimintalämpötila-alue -25…+55
o
C
Siirtonopeus 9600 bps
PULSSILASKURI
Tulot, 1 kpl max. 10 kHz
Minimi pulssileveys 5
µ
s
DIGITAALI I/O:t
Tulot, 2 kpl 0 30 Vdc 0 30 Vdc resistiivinen 4-5 kΩ,
Lähdöt, 2 kpl <